Sosiaalipedagogiikassa tarkastellaan yhteiskunnan tapahtumia. Ajattelu ja toiminta perustuvat sen oivaltamiseen, että asiat voisivat olla paremminkin. Tieteenalana sosiaalipedagogiikka on hyvin käytännönläheinen. Sillä pyritään ratkaisemaan arkipäivän ongelmia, jotka liittyvät sosiaalisen hädän ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ja lieventämiseen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen.


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (SPHT) sopii kaikille ja kaikenikäisille. Sitä voi tehdä yksin tai ryhmässä. SPHT:n avulla voi harjoitella ja vahvistaa elämänhallintaan liittyviä taitoja, kuten itsetuntoa ja -luottamusta, vuorovaikutustaitoja, muita sosiaalisia taitoja, vastuunottoa, itsestään ja muista huolehtimista sekä syy- ja seuraussuhteita. SPHT voi tehdä ennaltaehkäisevällä sekä kuntouttavalla työotteella. Sitä voidaan hyödyntää erinomaisesti myös kotoutumisen eri vaiheissa.


Keskeisessä roolissa toiminnassa ovat asiakas itse, hevonen sekä talliympäristö - ja heidän välinen suhteensa (elämykset, osallisuus, dialogisuus, yhteys ympäröivään yhteiskuntaan).


Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa hevonen kohtaa ihmisen juuri sellaisena ja sen tunnetilan alla, jollaisena ihminen lähestyy hevosta ja toimii sen kanssa. Hevonen ei mieti, mitä ihminen teki eilen, kenen kaveri tai lapsi hän on, tai mitä hän tekee seuraavaksi. Hevosta kiinnostaa ainoastaan tämä hetki ja läsnäolo tässä hetkessä. 500kg painoisen eläimen kanssa rajojen asettaminen ja sovittujen sääntöjen noudattaminen on erityisen tärkeää.


Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan johdolla asetetaan rajat ja tavoitteet, mitä toiminnalla tavoitellaan.


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei ole pelkästään ratsastamista eikä se ole ratsastusterapiaa, vaan ylipäätään suunnitelmallista, tavoitteellista toimintaa hevosten kanssa, tai talliympäristössä.