Ohessa linkki Antin ansiokkaasti eläinavusteista toimintaa (eng. Animal Assisted Therapy) käsittelevään opinnäytetyöhön. Opinnäytetyön fokus on kroonisen kivun hoidossa, mutta sisältää paljon elementtejä eläinavusteisen toiminnan vaikutuksesta ja käyttömahdollisuuksista.

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/131906/Paasonen_Antti.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Green Care Finland on yhdistys, jonka tarkoittaa toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Yhdistyksen kotisivuille pääsee tästä.

Green Care -yhdistyksen sivuille on kerätty kirjallisuutta liittyen eläinavusteiseen toimintaan. Sivuille pääset suoraan tästä